/
Contacts
/

מי המנהיג/ה (לא פוליטיקאים)

שהיית רוצה לראות כשר/ה
בממשלת החלומות

אנחנו מחפשים את בעלי המקצוע הרשומים מטה (חלקם כבר הצטרפו) בכדי לבנות את ההנהגה שיכולה להוביל את ישראל לפרק הבא שלה

לשליחת המלצותך יש לעבור בכל השלבים/שרים, לא חובה למלא את כולם.
שר/ת המשפטים
תל אביב,
ישראל
+972 054491556
+972 054491555
info@mail.com
admin@mail.com